Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.BÖLÜM

BAŞLANGIÇ

AMACI VE NİTELİĞİ

 1.TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Çizelge), seyahatacentalarının tüketicilere sundukları seyahat acentalığı hizmetlerinde taahhütedilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik yerine getirilmesihallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesindeyararlanılacak bir kaynak niteliğindedir.

1.1.Çizelge, ulaşım, konaklama, şehir ya da çevre turu, ağırlama, refakat,karşılama ve rent-a car hizmetlerinden en az ikisini içeren seyahat acentasıürününün tek bir fiyat altında tüketiciye pazarlandığı ve bu özelliklerinedeniyle “paket tur” olarak anılan hizmetler için kullanılacaktır.

1.2.Çizelge ayrıca, seyahat acentaları tarafından sunulan seyahat acentalığıfaaliyeti içinde bulunan herhangi bir hizmetin münferiden sağlanması durumundada kullanılacaktır.

1.3.Konaklama ya da eğlence gibi turizm ürünlerinin üreticileri tarafından bağımsızolarak tüketiciye sunulduğu hallerde Çizelge, kıyasen uygulanabilir. Ancak, bugibi hallerde sorunun çözümünde Çizelge’ye göre sonuç alındığı ileri sürülemez.

1.4.Seyahat Acentalığı hizmetlerine katılma amacı gezmek ve dinlence olabileceğigibi, ticari, dini, eğitim, sağlık, toplantı, sportif ya da kültürel bir nedenedayalı da olabilir. Bu haller, çizelgenin uygulanmasını engellemez.

UYGULAMA ALANI SINIRLARI

 2.Çizelge, gerçekleşmiş seyahatlere ilişkin olarak tüketicinin satın aldığıseyahat acentalığı hizmetlerinin değerlendirilmesinde uygulanır.

2.1.Gerçekleşmeyen, katılınmayan ya da iptal edilen seyahat acentalığı hizmetlerineilişkin taleplerde Çizelge kullanılamaz.

2.2.Tüketici tarafından seyahat acentalığı hizmetinin satın alınma amacına yönelikürünün esas özelliğini değiştirmeyen ve bu çizelgeye göre eksiklik miktarı %50nin altında olan eksiklik iddiasına dayalı olarak yarıda bırakılmış hizmetleriçin bu Çizelge hükümleri uygulanmaz.

 

 

ÇİZELGENİN TARAFLARI

 

3.Çizelge, taraflardan ürün sunucusunun ve satıcısının seyahat acentası, diğertarafın ürünü satın alan ve hizmetten yararlanan (tüketici ) olduğu olaylarailişkin taleplerin değerlendirilmesinde uygulanır.

3.1.Hizmetin başkası adına satın alınması, hizmeti satın alan kişi ile hizmetekatılan kişinin farklılığı halinde, tüketici sıfatı hizmetten faydalanan kişiyeaittir.

3.2.Hizmetten faydalanan kişi, reşit ve mümeyyiz değilse, bu kişi adına veli ya davasisi başvuru hakkını kullanabilir.

 UYGULAYACAK ORGAN

4.Tüketici taleplerinin doğrudan seyahat acentasına ya da TÜRSAB’a, ya da başkamakama iletilmiş olması talebin değerlendirilmesinde Çizelge hükümlerininuygulanmasını etkilemez.

4.1.TÜRSAB Tahkim Kurulu ya da Tüketici Komisyonları, kendilerine iletilen tüketicitaleplerini değerlendirmede bu Çizelge hükümlerini esas alır.

4.2.Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemeleri’nin tüketicitaleplerini değerlendirmede bu Çizelge, sektörel örf ve adeti somutlaştırannitelikte olması nedeniyle başvurulacak kaynaktır.

ÇIZELGE VE TAZMINAT DAVALARI

 

5.Tüketicinin seyahatin gerçekleşmemesi, seyahatin tamamının amacı açısındangereksiz hale gelmesi veya esaslı unsurlarından yoksun olması nedeniyletüketicinin seyahatten vazgeçmesi, seyahatin ürün sahibi tarafından iptaledilmesi durumlarına ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinde bu çizelgehükümleri uygulanamaz.

 KANITLAMA YÖNTEMİ

 

6.Eksiklik iddiası tüketiciye reklam, broşür ve diğer tanıtım araçları ile vesözleşme ile taahhüt edilen unsurların veya mevzuat ve yaygın örf gereği olmasıgerekli unsurların eksik olması durumunda değerlendirmeye alınır.

6.1.Eksiklik iddiasına konu unsur, mevzuat ve yaygın örf gereği olması gereken birunsur değilse bu unsurun tüketiciye taahhüt edildiği yazılı veya basılı belgeile kanıtlanmak zorundadır.

6.2.Eksiklik iddiası fotoğraf gibi belgeler ve/veya tüketiciler dışında birilgilinin de imzası ile düzenlenmiş tutanak ile kanıtlanır.

 TALEP HAKKI SAHİPLERİ

7. Eksiklik iddiası bu eksiklikten dolayı alıp kullanacağıhizmetleri alamayan kişilerce ileri sürülebilir.

 

İKAME İNDİRİMİ

8. Eksiklik iddiasına konu unsur, tüketiciye ayrı bir külfet vezahmet getirmeden ürün sahibi tarafından başka işletmeden alınarak tüketiciyesunulmuşsa iade toplamı % 50 azaltılır.

 

KAVRAMLAR

 9.Çizelgede yer alan kavramlar ile bazı turizm terimleri aşağıdaki hususlarıifade eder :

 

Çizelge: TÜRSABTüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi’ni,

Tur: Seyahatacentasının kalkış ve varış noktaları içeren programlı organize faaliyetlerini

Seyahat Acentası:1618 s.Kanuna uygun olarak kurulmuş işletmeyi,

Tüketici: 4077 s.Kanuna göre tanımlanan tüketiciyi,

TÜRSAB: TürkiyeSeyahat Acentaları Birliği’ni,

TÜRSAB Tahkim Kurulu: TÜRSABIç Tüzüğü uyarınca oluşturulmuş ve HUMK hükümlerine uygun yargılama göreviniyerine getiren kurulları,

TOAR Komitesi : Tüketici– Otel- Acenta – Rehber İlişkileri Komitesi

Rehber: TurizmBakanlığı mevzuatında Profesyonel Turist Rehberi olarak tanımlanan veProfesyonel Turist Rehberi Kokartı sahibi kişileri,

Seyahat Acentalığı hizmetleri : Karamacı ile; Yerli ve yabancı turistlere yönelik olarak sunulan konaklama,ulaşım, yeme, içme, eğlence, transfer, gezi, sportif faaliyet, araç kiralamahizmeti, bilet satışı veya rezervasyon, yurt içi ve yurt dışına turlar, yurtiçi ve yurtdışında toplantı ve kongre organizasyonu, inanç turizmi, hac ve umreorganizasyonu, yurt dışına sağlık ve eğitim organizasyonu, vb. hizmetler

Single ( Tek kişi ) konaklama : Birkonaklama tesisinde tek kişi konaklama,

Double ( Çift kişi) konaklama : Birkonaklama tesisinde, birer kişilik iki veya iki kişilik tek yataklı odada ikikişi konaklama,

Triple ( Üç kişi ) konaklama : Birkonaklama tesisinde iki kişilik odaya bir yatak ilavesi ile veya oda durumunagöre içinde üç kişilik yatak bulunan odada konaklama,

Single Supplement (Tek kişiFarkı) : Bir konaklama tesisinde, odanın tek kişi tarafındankullanılmasında ödenen fark

Ekstra Bed (İlave yatak) : Birkonaklama tesisinde odanın normal yatak düzenine ilave olarak konan yatak,

(BB) (OK) ( Oda Kahvaltı )Konaklama : Oda ile sabah kahvaltısını kapsayan diğer hizmetler içinayrı ücret ödemesi gerektiren konaklama şekli,

(HB) (YP) ( Yarım Pansiyon)Konaklama : Oda ile birlikte sabah kahvaltısı ve genellikle akşamyemeğini içeren, iki öğünden oluşan, diğer hizmetler için ayrı ücret ödemesigerektiren konaklama şekli,

(FB) (TP) ( Tam Pansiyon)Konaklama : Oda ile birlikte sabah kahvaltısı, öğle ve akşamyemeğinden oluşan üç öğün yemeği içeren diğer hizmetler için ayrı ücret ödemesigerektiren konaklama şekli,

Herşey dahil (All Inclusive ) : Odaile birlikte, konaklama tesisinin belirlediği şartlar çerçevesinde yemek veiçeceklerin sınırsız ve ücretsiz sunulduğu konaklama şekli,

Rezervasyon : Tüketiciyesunulan seyahat acentalığı hizmetinin türünü, başlangıç ve bitiş tarihlerininbelirtilerek ve genellikle ön ödeme alınarak yapılan yer ayırma işlemi,

Voucher : Tüketiciile acenta arasında imzalanan sözleşmeye istinaden hazırlanan konaklama,ulaşım, rehberlik hizmetleri, yemek durumu v.s. gibi ayrıntıların belirtildiği,genellikle ilgili hizmetin alımı sırasında tüketici tarafından ilgili kişiyeverilen belge,

Check In :

Otel için ; Genellikle12.00- 13.00 sonrası konaklama tesisinde odaya yerleşme,

Uçak için ; Uçakyolculuklarında, havaalanlarında, belirlenen süreden önce bilet kontrolü vebagaj işlemlerinin yapılması ve uçuş kartı ( boarding pass) n alınması

Check Out : Genellikle12.00 öncesinde konaklama tesisinden ayrılma,

Açık Büfe : Davetlilerinveya müşterilerin önceden hazırlanmış büfedeki yiyecek ve içeceklerdendilediklerini, istedikleri miktarda alabildikleri düzenleme biçimi,

Set Menü : Belirlibir menü oluşturularak aynı menünün tüm misafirlere aynı verilmesi,

Continental Kahvaltı : Sıcakiçeceklerden biri, meyve suyu, tereyağı, reçel ve ekmekten oluşan kahvaltı,

Alakart : Yemektesislerinde, yemeğin tesisin menüsünden müşteri tarafından tercihine göreseçilmesi,

Animasyon : Seyahateden veya konaklama tesislerinde kalan müşterilerin hoşça vakit geçirmesinisağlamak amacıyla yapılan tüm etkinlikler,

Plaj : Yüzmeyeve güneşlemeye uygun deniz, göl ve nehir kıyılarındaki tesisli düzlük alan,

Denize sıfır : Denizile konaklama tesisi arasında bina veya üzerinden taşıt geçen herhangi bir yolbulunmaması,

Incentive Tur : Çeşitlifirmaların motivasyon amacı ile çalışanlarına veya bayilerine v.s. verdikleriteşvik gezileri,

Tur programı : Öncedenbelirlenerek kalınacak tesis, yemekler, kullanılacak güzergah ve ulaştırmaaraçlarının, gezilecek ve görülecek yerlerin belirlendiği gezi öncesindetüketiciye verilen program,

Paket tur : Ulaşım,konaklama, şehir ya da çevre turu, ağırlama, refakat, karşılama ve rent-a carhizmetlerinden en az ikisini içeren seyahat acentası ürünün tek bir fiyataltında tüketiciye sunulan tur

Panoramik tur : Şehirlerintanıtımı için otobüs ile yapılan ve genellikle müze ve ören yerine girilmedenyapılan geziler,

Ekstra tur : Yarımgün, tam gün veya gece turu şeklinde, rehberlik, ulaşım ve verilen hizmetlerdahil edilerek hazırlanan ve belirli sayıda katılımcının varlığı halindedüzenlenen ayrı bir ücrete tabi olan tur,

Tur Lideri : Gezinindüzenli geçmesini, tur programının yerine getirilmesini ve porgrama dahiltransfer ve şehir turlarının yapılmasını sağlayan, tur süresince acentanıntemsilcisi durumunda olan yurt dışı turlar için lisan bilen acenta görevlisi,

Şehir merkezi : Tümihtiyaçların karşılanabildiği, mağazaların ve alışveriş merkezlerinin, resmimakamların bulunduğu yer,

Yürüyüş mesafesi : Normalbir insanın yorulmadan yürüyebileceği yaklaşık 500 mt. lik mesafe

Müze : Eskieserlerin veya belli bir konudaki özgün örneklerin sergilendiği yer

Ören yeri : Doğalolaylar, savaş, yangın v.s. etkisiyle yıkılan terkedilen eski, antik yerleşmeyeri kalıntısı, şehir veya kalıntısı, harabe

Charter uçuş : Belirlisezonlarda, bayram dönemlerinde, tatillerde, özel olarak sefere konmuş, hareketsaati havaalanı trafiğinin yoğunluğuna göre değişkenlik gösteren uçuş,

Tarifeli uçuş : Öncedenbelirlenen gün ve saatlerde bir program doğrultusunda gerçekleşen uçuşlar,

No show : Müşterininrezervasyon yaptırdığı veya satın almış olduğu hizmetleri belirlenen süredensonra iptal etmesi veya haber vermeksizin rezervasyon yaptırdığı veya satınalmış olduğu hizmetlerden yararlanmamasından dolayı ödemesi gereken tutar,

 

 2.BÖLÜM

DEĞERLENDİRME VE UYGULAMAESASLARI

EKSİKLİK VE AYIBI İHBAR

 

10.Eksiklik ya da ayıp iddiasının seyahat sırasında seyahat acentası veya tesisgörevlisine bildirilip eksiklik ya da ayıbın giderilmesinin talep edilmemesihalinde iade miktarı %50 azaltılır.

TAKDİR YETKİSİ

11.İade talebini inceleyen yetkili karar merciinin toplam iade oranını %25arttırma yetkisi vardır.

 HESAPLAMA YÖNTEMİ

12.İade oranını belirlemede yüzde hesabı,bir seyahat acentalığı hizmetininmünferiden sunulması durumunda hizmet bedeli üzerinden, paket turlarda yer alanulaşıma ilişkin eksikliklerde ulaşım bedelinden, ulaşım dışındaki eksikliklerdeulaşım bedeli dışında kalan bedel üzerinden yapılır.

12.1.Yurtdışı veya yurtiçi turlarda paket fiyat içinde ulaşım bedelinin tespitimümkün değilse, paket fiyatının %30’u ulaşım bedeli olarak hesaplanır.

12.2.Ulaşımın veya diğer hizmetlerin ayrı bedel olarak sunulduğu paketlerde herhizmete ilişkin eksiklik o hizmetin bedeli üzerinden hesaplanır.

12.3.Birbirine bağlı hizmetlerden oluşan pakete ilişkin her hizmet için ayrı olarakhesaplanan eksiklikler toplanır.

12.4.Toplam iade miktarı paket bedelini aşamaz.

 ÖZEL DURUMLARIN ETKİSİ

13. İade oranları hesaplamada herkes ve her olay için aynıdır.Özel durumlar bu çizelgede bulunan esaslar çerçevesinde sonuca yansıtılır.

13.1.Şeker hastalığı, fiziksel engellilik , gibi kendi kişisel özellikleri konusundaseyahat acentasını rezervasyon sırasında bilgilendirdiği ve bu özelliklerinseyahat acentası tarafından sözleşmeye kaydedildiği ve tüketiciye seyahatinbuna karşın tekeffül edildiği halde tekeffül edilen hususlardaki eksikliklerdetüketicinin turu haklı sebeple yarıda bırakma hakkı olduğu gibi, çizelge hesabı% 50 arttırılır.

13.2.Konaklama ve diğer hizmetlerin bölündüğü (Anadolu turu, Kuzey Avrupa turu gibi)ve eksikliklerin hizmetlerin bir kısmında oluşması ve bu eksikliğin toplamda%10 u aşmaması durumunda iade talebi dikkate alınmaz.

13.3.Ulaşımın paket tur süresi içinde en az %30 süreyi kapsaması durumundaulaşımdaki aksaklık toplam paket bedelinden yapılan hesaplama ile belirlenir.

13.4.Döviz olarak satılan seyahat acentalığı hizmetlerinde iade oranlarında bedel,satışa konu döviz üzerinden hesaplanır.

13.5.Hesaplama bölümünde yer alan eksiklik gruplandırmasına uymayan ve eksikliğin bugruplandırmaya kıyasen uygulanamadığı eksiklik iddiaları dikkate alınmaz.

 SEYAHAT ACENTALIĞI HİZMETİNİN YARIDA BIRAKILMASI

14.Tüketici talebine ilişkin eksiklik ya da ayıp, seyahat acentalığı hizmetinden%50 veya daha fazla iade gerektiren miktarda ise tüketici hizmettenyararlanmamakta veya hizmeti yarıda bırakmakta haklıdır. Seyahat acentalığıhizmetinin yarıda bırakılması durumunda tüketici talebi ile tazminat, buçizelgeye göre hesaplanır ve iade miktarı yüzde 20 arttırılır.

Haklıolarak yarıda bırakılan turlarda dönüş bedeli tüketiciye ayrıca ödenir.

TüketiciyiKoruma Kanununa göre tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun gereğiolarak haklı görülemiyor ise bedel indirimi ile yetinilir.

 İKAME HİZMET TEKLİFİ

15.Eksiklik ya da ayıp nedeniyle tüketici hizmeti yarıda bırakmış ya da tamamlamışolsa dahi seyahat acentası ücret iadesi yerine ek hizmet veya yeni seyahat veyayeni bir seyahatte uygulanacak indirim önerebilir. Tüketici bunu kabul edipetmemekte serbesttir.

Eksiklikiçin önerilecek indirim bu eksiklik için çizelgede öngörülen iade oranından azolamaz.

15.1.Seyahat acentasının ek seyahat önerisinin tüketici tarafından kabul edilmesihalinde aynı olaya ilişkin iade veya tazmin taleplerinden vazgeçilmiş kabuledilir.

15.2.Ek seyahat olarak tazmin için tüketiciye sunulacak hizmetler, aynı seyahatekatılan diğer tüketicilere sunulan hizmetlerden az olamaz.

15.3.Tüketicinin eksiklik ya da ayıp iddiasına karşı seyahat sırasında ek veya eksikya da ayıplı hizmet yerine sunulan hizmetlerin veya indirimin tüketicitarafından kabulü halinde tüketici, eksiklik iddiasından feragat etmiş olarakdeğerlendirilir.

15.4.Ek hizmet veya yeni tur veya yeni bir turda bedel indirimi teklifi, teklifinreddi halinde seyahat acentasını bağlamaz ve onun aleyhine delil niteliğitaşımaz.

RÜCU İLİŞKİLERİ

16.Eksiklik iddiasını ileri süren tüketici, eksiklik kimden kaynaklanırsakaynaklansın, ürünü satın aldığı veya seyahat acentalığı hizmetini satanseyahat acentasına veya doğrudan ayıplı hizmeti sunan işletmeye başvurabilir.

16.1.Tüketiciye karşı eksiklik karşılığı, eksiklik ya da ayıbı tazmin eden seyahatacentası bu eksikliğin kaynaklandığı ulaştırma işletmesi, konaklama tesisi veyadiğer işletmelere bu zararını rücu eder.

16.2.Hizmetlerin mevzuat gereği olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyleoluşan tüketici talepleri için yapılan ödemelerin nihai sorumlusu eksik hizmetiüreten işletmedir. Ancak, üretici işletme, bu eksiklikten zamanında hizmetisatan seyahat acentasını haberdar etmiş ise sorumluluk seyahat acentasınındır.

16.3.Taahhüt edilen hizmet, bu hizmetleri taahhüt etmeyen işletmeyi bağlamaz.

 3.BÖLÜM

HESAP CETVELİ

 

KONAKLAMA HİZMETLERİ

 

17.Konaklama hizmetlerinde aşağıdaki eksiklikler ve ayıplar karşılığında,konaklama bedelinden belirtilen indirim oranları uygulanır.

17.1Sözleşmeye konu konaklama tesisi standardından daha düşük standartta birtesiste konaklama verilmesi durumunda ; konaklama tesisleri arasındaki fiyatfarkı + % 10,

17.2.Sözleşmeye konu konaklama tesisinden farklı bir yerde konaklama;

2km’den 10 km’ ye kadar olan uzaklık için %10, 10 KM aşan uzaklık için %25

17.3.Konaklama tesisinin seyahat amacına ilişkin merkezlere (kumsal, çarşı gibi)belirtilenden farklı uzaklıkta olması;

17.3.1.5 KM yi aşan uzaklık için %10

17.4.Aynı konaklama tesisinde ancak tüketiciye sözleşmede belirtilen oda tipindenfarklı bir oda tipi sunulması;

17.4.1.Otel odası yerine apart vb.% 10

17.5.Oda-yatak özelliğinin sözleşmede belirtilenden farklı olması ;

17.5.1.Tek kişi konaklama yerine iki kişi konaklama halinde ücretin tamamının iadesi,

17.5.2.Tek kişi konaklama yerine 3 kişi konaklama halinde ücretin tamamının iadesi,

17.5.3.Çift kişi konaklama yerine 3 kişi konaklama halinde ücretin tamamının iadesi,

17.6Bir gecelik oda-yatak özelliğinin farklı olması durumunda konaklama indirimigün sayısına bölünerek hesaplanır.

17.7.Odaların teknik ve tefriş özelliklerinin zorunlu unsurlara veya sözleşmedebelirtilen niteliklere aykırı olması;

17.7.1.Banyo ve WC olmaması veya kullanılamaz durumda olması %25,

17.7.2.Manzara veya balkon olmaması(İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesihalinde) %10,

17.7.3.Isıtma veya soğutma sisteminin olmaması, çalışmaması veya ihtiyacıkarşılamaması kış veya yaz aylarında %20, (normal oda sıcaklığı ~20-23 o)

17.7.4.Sıcak suyun olmaması (~25o) %25,

17.7.5.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde minibar ve TV bulunmaması%10,

17.7.6.Kirli bakımsız olması ve hauskeepıng hizmeti olmaması %10,

17.8.Konaklama tesisinin ortak alan ve özelliklerinde eksiklik olması;

17.8.1.Isıtma ve soğutma sistemlerinin olmaması veya çalışmaması yaz veya kışaylarında %10

17.8.2.Asansör bulunmaması veya çalışmaması durumunda zemin +3 kattan fazla tesislerde%10,

17.8.3.Temizlik hizmetlerinin olmaması %20,

17.8.4.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Ek hizmetlerin olmaması(masaj, kuaför gibi) durumunda her ek hizmet için %2, azami %10

17.8.5.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Tesislerdeki ünitelerdeeksiklik (sauna,tenis kortu, spor salonu, golf, Yelken, sörf, dalış okulu vemalzemesi olmaması gibi) durumunda her ünite için %5, azami %10,

17.8.6.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Açık Yüzme havuzununolmaması veya kullanıma kapalı olması (yaz ayları için) %20,

17.8.7.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Kapalı yüzme havuzununolmaması veya kullanıma kapalı olması(kış ayları için) %20,

17.8.8.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Çocuk bakım yeri veolanağının olmaması %10,

17.8.9.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilen Plaj olanaklarının olmaması halinde%30

17.8.10.Havakoşullarından kaynaklanan sebepler hariç taahhüt edilen liftlerin çalışmamasıveya kar kayağı teknik olanaklarının olmaması mevsiminde %25,

17.8.11.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Terapi ve termalhizmetlerinin olmaması %30,

 YEMEK VE EĞLENCE

18. Yemek ve eğlence hizmetlerine ilişkin eksikliklerdeaşağıdaki iade oranları uygulanır:

18.1.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Eğlence yeri veolanağının olmaması (disko, gece kulübü, animasyon) her eksiklik için %5, azami%10,

18.2.Yeme – içme hizmetlerinde tesislerde belirlenen saatler dahilinde alınamayanher öğün için günlük konaklama bedelinin % 10’ u

18.3.Yerleşim merkezleri dışındaki apart otellerde müşterilerin ihtiyaçlarınıkarşılayan satış ünitesi bulunmaması halinde % 15,

 ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

19. Tesislerin çevresel özelliklerine göre oluşan eksikliklerdeaşağıdaki iade oranları uygulanır:

19.1.Konaklama tesisi içinde inşaat faaliyeti olması % 30,

19.2.Konaklama tesisi ile müştemilatı veya şehir ve kamu kullanımındaki yerlerarasında kullanıma açık yol bulunmaması %15,

19.3.Konaklama tesisinin 50 m yakınında rahatsızlık veren boyutta açık çöp alanıbulunması %5,

19.4.Konaklama tesisi içerisinde sürekli ve şiddetli gürültü kaynağı bulunması %5,

TUR HİZMETLERİ

20. Turhizmetlerinde eksiklik durumunda aşağıdaki iade oranları uygulanır:

20.1.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde panoramik şehir turununyapılmaması % 5

20.2.Yurtiçinde Türk vatandaşlarına yönelik turlarda tur liderinin bulunmaması;

20.2.1.Günlük çevre turlarında %25,

20.2.2.Gecelemeli turlarda %25,

20.2.3.Özel ilgi turlarında %40,

20.3.1.Yurtdışı turlarında Tur güzergahının değiştirilmesi nedeniyle tur programındabelirlenen müze ve ören yerine uğranılmaması, girilmemesi, gezilmemesi veyaeksik gezilmesi halinde ören yeri giriş bedeli + %10,

20.3.2.Yurtiçi turlarında Tur güzergahının değiştirilmesi nedeniyle tur programındabelirlenen ören yerine uğranılmaması, girilmemesi, gezilmemesi veya eksikgezilmesi halinde ören yeri giriş bedeli + %5,

20.4.Seyahat sırasında ulaştırma aracında taahhüt edilen servis, teknik donanımeksikliği %5,

20.5.Karayolu Taşıma aracı niteliğinin sözleşmeye aykırı olması halinde ulaşımbedelinin % 50’ si,

20.6.Rehber, tur lideri, sürücü ve servis elemanlarının kötü davranışları %5,

 

ULAŞIM HİZMETLERİ

 

21.Karayolu ile ulaşımda, Ulaşım hizmetlerinde eksiklikler için aşağıdaki iadeoranları uygulanır:

21.1.Hareket zamanının 6 saatten fazla ve 8 saate kadar gecikmesi %5,

21.2.Hareket zamanının 8 saatten fazla gecikmesi paket fiyatı/gün hesabıyla 1 günlükbedel tutarı,

21.3.İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Transfer yapılmamasıhalinde transfer uzaklığı için taksi ücreti.

22.Havayolu ile ulaşımda, Ulaşım hizmetlerindeki eksiklikler için aşağıdaki tazminyöntemleri uygulanır.

22.1.Tarifeli uçuşlarda,

22.1.1.4 saati aşan gecikmelerde alkolsüz içecek ikramı,

22.1.1.6 saati aşan gecikmelerde yemek ikramı,

22.1.1.8 saati aşan gecikmelerde konaklama verilir.

Buhizmetlerin verilmesi havayolunun sorumluluğunda olup, seyahat acentasınınteminatı altındadır.

22.2.Charter uçuşlarda, uçuştan 24 saat öncesinde meydana gelen değişiklikleryolcuya haber verilmek zorundadır.

Dahasonra meydana gelen gecikmeler ile değişikliklerde tarifeli seferlere ilişkinkurallar uygulanır.

Yurtdışıuçuşlarında 2 saat, yurt içi uçuşlarında 1 saat önce havalimanında olunmasıgerekmekte olup, tüketicinin gecikmesi nedeniyle herhangi bir iade ve tazminattalebi olamaz.